Menu

Zombo Buster Rising – Game Mobile Trailer By ishowgame

Zombo Buster Rising
—————————————————
    Zombo บัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นชนิดใหม่ของนักกีฬาป้องกัน! ปกป้องฐานของคุณกับคลื่นของซอมบี้ใช้อาวุธไฮเทคและการโจมตีพิเศษ วีรบุรุษที่ไม่ซ้ำกันจะช่วยคุณในการแสวงหาของคุณแต่ละคนมีความสามารถของตัวเอง รอดตายคัมภีร์ของศาสนาคริสต์จะใช้เวลาในการถ่ายภาพของคุณทั้งหมดและทักษะทางยุทธวิธี