Menu

Zilant The Fantasy – Game Mobile Trailer By ishowgame

Zilant The Fantasy
——————————————————
    เกม MMORPG ที่น่าทึ่งกับโลกจินตนาการขนาดใหญ่และกราฟิกถัดไป Gen สวยงาม ใน Zilant คุณเป็นนักรบปีกสาบานแข่งศัตรูสำรวจโลกของความงามกลัวฉีกแยกออกจากสงครามมังกร ทะยานบนปีกของคุณเอง! ประสบการณ์การทำงานอย่างรวดเร็ว, การดำเนินการบรรจุการต่อสู้ในขณะที่คุณล่ามอนสเตอร์, ผู้บังคับบัญชาฆ่ากำจัดศัตรูของคุณและสงครามค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นของคุณไปด้านบน จินตนาการใหม่ที่รอคอย