Menu

War Alert Red Lords – Game Mobile Trailer By ishowgame

War Alert: Red Lords
—————————————————
    สงครามการแจ้งเตือน: แดงลอร์ด” มันจริงหลายเกมออนไลน์ในเวลาจริงกลยุทธ์คลาสสิก (RTS) ประเภทที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือ คุณเป็นผู้บัญชาการของประเภทที่แตกต่างกันของทหารที่ให้คุณมีจำนวนมากของกลยุทธ์ มีการต่อสู้ที่ดีกับผู้เล่นทั่วโลกในการต่อสู้ PvP แบบ Real-Time เล่นที่ 5 โดยสิ้นเชิงที่สวยงามกับเพื่อนของคุณ เช่า 3 วีรบุรุษน่ากลัวกับ 3 ความสามารถพิเศษในการฝึกอบรม