Menu

This War Of Mine – Game Mobile Trailer By ishowgame

This War Of Mine
—————————————————
    เกมกระดานนำกว่า 1,900 ตัวอย่างเรื่องที่ไม่ซ้ำกันในรูปแบบของหนังสือของสคริปต์ คุณจะสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่มีถึง 5 คนอื่น แต่ยังเล่นเดี่ยว การปรับตัวที่ซื่อสัตย์ของวิดีโอเกมสะเทือนใจโดยชื่อเรื่องเดียวกันที่สร้างขึ้น