Menu

The Tribez & Castlez – Game Mobile Trailer By ishowgame

The Tribez & Castlez
—————————————————
    Tribez & Castlez ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของราชอาณาจักรที่คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆตลอดทั้งเกม บางคนมีความสงบสุขเหมือนมีการสร้างหมู่บ้านพืชสวนหรือซ่อมแซมยุ้งข้าว คนอื่น ๆ จะทำให้คุณต้องปรับปรุงการป้องกันปราสาทของคุณปกป้องคฤหาสน์จากการโจมตีและอาวุธฝีมือและเครื่องมือสำหรับคนของคุณ วัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณคือเพื่อนำมาตั้งถิ่นฐานของคุณเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเกษตรกรรมโดยที่ดินการพัฒนาเมืองของคุณและต่อสู้กับศัตรู! ต่อสู้กับคนร้ายหิน, สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากมายและแม้มอนสเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน