Menu

The Sun Origin – Game Mobile Trailer By ishowgame

The Sun: Origin
—————————————————
    ในปี 2050 ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยคลื่นหายนะของพลังงานในพื้นที่คลื่นของพลังงานที่จะกระโดดอารยธรรมของเราในความสับสนวุ่นวายมานานหลายศตวรรษ แม้ว่าคาดการณ์ไว้สำหรับปีโดยชุมชนวิทยาศาสตร์คำเตือนของพวกเขาถูกละเลยโดยผู้นำโลกที่ทะเลาะแทนที่จะกังวลดินแดนเล็กๆ น้อยๆ เมื่อคลื่นของพลังงานที่หลงแผ่นดินพายุอนุภาคกัมมันตรังสีปกคลุมบรรยากาศในมฤตยูหมอกสารก่อมะเร็ง หมอกฆ่ากราด หนุ่มเก่าคนรวยและคนจนลดลงในการวัดเท่ากับ เฉพาะผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำเตือนและถูกนำตัวหลบอยู่ในบังเกอร์ที่ถูกทิ้งร้างรอด