Menu

State of Decay 2 Trailer By ishowgame

State of Decay 2
——————————————————
    สำหรับเกม State of Decay 2 เป็นเกม Survival ต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่กำลังครองเมือง ซึ่งเราสามารถรวมกลุ่มกับผู้คนบนโลกออนไลน์ เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนขึ้น ในการต่อต้านซอมบี้ และรับรองได้เลยว่าต้องสนุก ถูกใจสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แน่นอนครับ