Menu

Splinter Cell E3 2018 Trailer By ishowgame

Splinter Cell
——————————————————
    Blacklist จะเกิดขึ้น หลังจากเรื่องราวในภาค Conviction ครึ่งปีโดยสหรัฐอเมริกาตกเป็นเป้าหมาย หลักของการก่อการร้ายจากกลุ่มที่เรียก ตัวเองว่า Engineers ภายใต้การนำของ ชายที่มีชื่อว่า Sadiq ผู้ที่พกมาพร้อมทั้งสมองและความโหด ไม่ได้มาคนเดียว แต่เขามาพร้อมพันธมิตร 12 ประเทศ ทั่วโลกที่มีอาวุธปริศนาในครอบครอง สิ่งที่ Engineers เรียกร้องคือคำสั่งถอน กำลังทหารทั้งหมดของสหรัฐฯ ออกจาก ประเทศของตน ไม่เช่นนั้นปากกระบอกอาวุธจะทำการโจมตีองค์กรของสหรัฐฯ ทั่วโลก และจะถล่มอเมริกาให้วอด เมื่อหมดทางต่อสู้แบบเปิดเผย ลุง Sam Fisher และ 4th Echelon จึงถูกเรียกตัวมาทำภารกิจที่กุมชะตาของประเทศ โดยพวกเขาต้องหาทางหยุดการโจมตีทั้งหมดจากทั้ง 12 ประเทศและจับตัว Sadiq ให้ได้