Menu

Rov Zill ชุดเดียวตายหมด

Zill อยู่ในตำแหน่งแอสซาซิน ที่ทำดาเมจเป็นเวท เป็นตัวที่มีสกิลในการไล่แก๊งค์สูง เพราะ Passive ที่รีสกิล 2 ทำให้ Zill สามารถเข้าและออกได้อย่างพริ้วสุดๆ และสกิล1ที่ทำดาเมจได้ถึงสองครั้งทั้งไปและกลับ อีกทั้งสกิลอันติที่เมื่อใช้จะมีสถานะเป็นอมตะ

แนะนำรูน
รูนสีแดง Desolate เพิ่มความแรงของสกิลและทำให้ตีแท๊งค์ที่ออกเกราะเวทย์ได้แรงขึ้น

รูนสีเขียว Spirit เพื่อเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ตอนต้นเกม และความไวในการโจมตีปกติ หรือจะใช้รูน Blood Magic เพื่อเพิ่มอัตราการดูดเลือด หรือจะเลือกใช้แบบผสมก็ได้

รูนสีเขียว Stain เพื่อซัพรูนแดงและม่วงให้เพิ่มมากขึ้น

——————————————————
ชื่อในเกมส์ : [ISG]!มะม่วงแรด
นามผู้เล่น : ป๊อป
Facebook : https://www.facebook.com/arnon.sankla
——————————————————
ติดตามผลงานจากทางเรา I ShowGame
Chanel Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCbBILQ5AAkr6Ui-XNMSLvZQ
——————————————————