Menu

Rov Valhein แบกทีม

Van Helsing เป็นฮีโร่ที่จัดอยู่ในกลุ่มแครี่ ซึ่งมีความสามารถในการทำดาเมจได้หนักหน่วง อีกทั้งยังมีสกิลที่เพิ่มความเร็วในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้เค้าสามารถทำการ Kite (ตอดศัตรูจากระยะไกล) ได้ดีเพราะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้รวดเร็วจากผลของสกิลแทบจะทุกท่า

รูนที่แนะนำ
รูนสีแดง Desolate พลังเวท +4.2 เจาะเกราะเวท +2.4

รูนสีม่วง Spirit ความเร็วโจมตี +1% ความเร็วเคลื่อนที่ +1%

รูนสีเขียว Dragon’s Claw พลังโจมตี +0.9 เจาะเกราะ +6.4

——————————————————
ชื่อในเกมส์ : Ms.PoPPY
นามผู้เล่น : PoPPY
Facebook : http://bit.ly/2HTbSOd
——————————————————
ติดตามผลงานจากทางเรา I ShowGame
Chanel Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCbBILQ5AAkr6Ui-XNMSLvZQ
——————————————————