Menu

ONE PIECE World Seeker PS4

    การ์ตูนดังอย่าง One Piece ถือเป็นอีกเรื่องที่นิยมนำมาสร้างเป็นเกม และตลอด 20 ปีที่ผ่านมามันถูกสร้างออกมานับร้อยเกม และได้รับความนิยมมาตลอด และล่าสุดในนิตยสาร Jump Magazine มีการเปิดตัวเกม One Piece: World Seeker บน PS4 ที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาในตอนนี้ นอกจากระบุว่ามันคือเกม แอ็คชั่น , dramatic,และ free-field