Menu

Lords & Knights – Game Mobile Trailer By ishowgame

Lords & Knights
—————————————————
    ปรับปรุงปราสาทเริ่มต้นที่เรียบง่ายของคุณไปจนถึงป้อมปราการที่มีประสิทธิภาพในยุคยุคกลาง คุณสามารถสต็อกทรัพยากรสำหรับสงครามในเก็บของคุณในขณะที่คุณกำลังมากับกลยุทธ์และกลยุทธ์สำหรับการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้น เสริมสร้างกองทัพของคุณโดยการปรับปรุงคลังแสงและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับปรุงการป้องกันประเทศของคุณด้วยการสร้างป้อมปราการหรือปรับปรุงการผลิตทรัพยากรของคุณ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการป้องกันของคุณและคุณตัดสินใจว่าพวกเขาเป็นกษัตริย์