Menu

I ShowGame Update Rov Hero Guide

I ShowGame Update Rov Hero Guide
——————————————————
มาแล้วแนวทางการเล่น Fennik เพื่อนๆคนไหน อยากลองฝึกเล่น ก็สามารถอ่านแนวทางการเล่นเบื้องต้นได้เลยค่า

การออก Item อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในเกม