Menu

 I ShowGame Update Rov แลกไอเทมฟรี 

‼️ I ShowGame Update Rov แลกไอเทมฟรี ‼️
——————————————————
ตะลุยภารกิจรับดอกบัว แลกไอเทมฟรี
กับกิจกรรมดอกบัวของ Liliana 

รายละเอียดกิจกรรม 
🔸ดอกบัว x1
สามารถแลก “กล่องเช่ากลิ่นดอกบัว”
🔹ดอกบัว x5
สามารถแลก “หีบกรอบโปรไฟล์สดใส”
🔸ดอกบัว x8
สามารถแลก “ลูกแก้วลอตเตอรี่”

กิจกรรมเริ่มแล้ว วันนี้ – 23 พ.ย. นี้ เท่านั้น
สามารถตรวจสอบภารกิจได้ที่หน้ากิจกรรมภายในเกม
——————————————————
ติดตามผลงาน I ShowGame
Chanel Youtube : http://bit.ly/2JIflF3
——————————————————
#ishowgame #Games #Gamer #Gaming #Garena #เกมมือถือ#เกมแนวMOBA #Rov
#ความเก่งในตัวคุณปลุกมันออกมาแล้วมาโชว์ให้คนทั้งประเทศเห็นกัน