Menu

 I ShowGame Update Rov กิจกรรม RoV Day 

‼️ I ShowGame Update Rov กิจกรรม RoV Day ‼️
——————————————————
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก กิจกรรม RoV Day 🎉🎉🎉
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จาก Link ด้านล่าง

🔸รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Yamaha Aerox 
https://goo.gl/wVL4BC

🔹รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Huawei Mate 20 
https://goo.gl/ts7kay

🔸รายชื่อผู้ได้รับรางวัล สกิน Snowy Alice 
https://goo.gl/BPT2aD

🔹รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผ้าห่ม Cresht 
https://goo.gl/yBKAxj

🔸รายชื่อผู้ได้รับรางวัล หมอน Alice 
https://goo.gl/yvCkHV

🔹รายชื่อผู้ได้รับรางวัล กระเป๋า RoV 
https://goo.gl/raqAj1

🔸รายชื่อผู้ได้รับรางวัล หมวก RoV 
https://goo.gl/SMQe8F

🔹รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 100 คูปอง 
https://goo.gl/ApZvks

สำหรับผู้เล่นที่แลกรับรางวัล สกิน Snowy Alice
และคูปองจำนวน 100 คูปอง สามารถตรวจสอบ
ได้ที่กล่องจดหมายภายในเกม
สำหรับของรางวัลอื่นๆ จะถูกส่งให้ผู้เล่นภายใน
เดือนมกราคม 2562
——————————————————
ติดตามผลงาน I ShowGame
Chanel Youtube : http://bit.ly/2JIflF3
——————————————————
#ishowgame #Games #Gamer #Gaming #Garena #เกมมือถือ #เกมแนวMOBA #Rov
#ความเก่งในตัวคุณปลุกมันออกมาแล้วมาโชว์ให้คนทั้งประเทศเห็นกัน