Menu

I ShowGame Update Onmyoji Thailand 3 ชิกิงามิสาว

I ShowGame Update Onmyoji Thailand 3 ชิกิงามิสาว
—————————————————–
? เปิดให้อัญเชิญได้แล้วกับ 3 ชิกิงามิสาว

?『เจ้าหญิงปลาทอง』
?『ฮาโกะ โนะ โชโจ』
?『เอ็นเอ็นระ』

? เพื่อน ๆ สามารถอัญเชิญชิกิงามิทั้งสาม
ผ่านการใช้ ยันต์ลึกลับ ยันต์มากาทามะ
และ ยันต์ข้ามภพได้แล้ว