Menu

I ShowGame Update Hon คริสตัลไฮม์

I ShowGame Update Hon คริสตัลไฮม์
————————————————–
จิตวิญญานราชันย์แห่งคริสตัลไฮม์ ด้วยความปรารถนาที่จะปกปักษ์รักษาบ้านเมืองของตน ก่อกำเนิดให้เกิด Mimix ผู้พิทักษ์อันแข็งแกร่ง !!