Menu

I ShowGame Update Free Fire สกินปืน

I ShowGame Update Free Fire สกินปืน
——————————————————
สำหรับสกินปืนM1014 ได้ปรับการยิงให้ช้าลง แต่เพิ่มระสุนให้มีมากขึ้น ทั้งนี้จังหวะการยิงก็จะต้องเปลี่ยนไป…. ลองดูกันนะว่าเป็นยังไง มีใครลองแล้วรึยัง