Menu

I ShowGame Update Free Fire สกินปรับแต่งปืน

I ShowGame Update Free Fire สกินปรับแต่งปืน
——————————————————
ระบบไอเทมปรับแต่งสกินปืนที่เข้ามา #ส่วนมากจะมีการเพิ่มและลดค่าสถานะเดิมของปืนเดิมไปเล็กน้อย ทำให้วิธีการเล่นเปลี่ยนไปด้วย นับว่าเป็นความท้าทายใหม่ของผู้เล่น 🎉

ก่อนเลือกใส่สกินปืนปรับแต่งสถานะ ควรดูความชำนาญในการใช้ปืนนั้นๆของตัวเองด้วยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อสู้