Menu

I ShowGame Update Free Fire ปรับสกินปืน

I ShowGame Update Free Fire ปรับสกินปืน
——————————————————
“ปรับสกินปืน เปลี่ยนสไตล์คุณ”
ด้วยกล่องเช่าสกินปรับแต่งปืน เลือกกดสุ่มปืนที่ชอบ
ลุ้นรับระยะเวลาเช่า 1วัน 3วัน 7วัน
สมดุลระบบสกินด้วยการเพิ่ม-ลด สถานะของปืน
ถ้าคิดว่าคุณคือเซียนปืนนั้นก็จัดเลย