Menu

I ShowGame Update FIFA Online 4 แพ็คนักเตะ

I ShowGame Update FIFA Online 4 แพ็คนักเตะ
——————————————————
แพ็คเกจ EL TORNADO จัดมา 3 ชุดสุดคุ้ม
รับนักเตะ ปีปัจจุบัน&NHD ทักษะ 5 ดาว 🌟 เท่านั้น

ชุดเล็ก
💰 ราคา 3,000 FC
🔸 นักเตะปีปัจจุบัน&NHD ทักษะ 5 ดาว 1 ชิ้น

ชุดกลาง ซื้อ 5 แถม 1 แพ็ค
💰 ราคา 15,000 FC
🔸 นักเตะปีปัจจุบัน&NHD ทักษะ 5 ดาว 6 ชิ้น

ชุดใหญ่ ซื้อ 10 แถม 3 แพ็ค
💰 ราคา 30,000 FC
🔸 นักเตะปีปัจจุบัน&NHD ทักษะ 5 ดาว 13 ชิ้น

จำหน่ายถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.