Menu

I ShowGame Update FIFA Online 4 สายการแข่งขัน

I ShowGame Update FIFA Online 4 สายการแข่งขัน
——————————————————
ประกาศสายการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศรายการ
EACC WINTER 2018

แข่งรอบแรก วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 19:00-21:00

สาย A : https://challonge.com/EACC2018A
สาย B : https://challonge.com/EACC2018B
สาย C : https://challonge.com/EACC2018C
สาย D : https://challonge.com/EACC2018D

กฎกติกาในการแข่งขันในรอบออนไลน์
https://fo4.garena.in.th/news/qualifier-eaccwinter
——————————————————
ติดตามผลงาน I ShowGame
Instagram : https://www.instagram.com/ishowgame/
——————————————————
#ishowgame #FIFAOnline4 #เกม #เกมออนไลน์ #Games #Gaming #Gamer
#ความเก่งในตัวคุณปลุกมันออกมาแล้วมาโชว์ให้คนทั้งประเทศเห็นกัน