Menu

I ShowGame Update FIFA Online 4 กิจกรรม

I ShowGame Update FIFA Online 4 กิจกรรม
——————————————————
ชาว FIFA Online 4 พบกันที่ขอนแก่นในวันที่ 4-5 สิงหาคมนี้

เตรียมตัวพบกับการแข่งขัน E-sports Thailand Championship ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย

สามารถ Walk-In เข้าไปลงทะเบียนการแข่งขันได้ภายในงานได้ พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้น item code ละของรางวัลมากมาย