Menu

I ShowGame Update DDTank โปรโมชั่น

I ShowGame Update DDTank โปรโมชั่น
——————————————————
โปรโมชั่นมาเต็ม ๆ ช๊อปกันเถอะ
ชอบแบบไหน จัดไปแบบนั้น 9-16 สิงหาคมนี้
ระบบจะรีเซ็ตเวลา 05.00 น.นะคะ

💙 https://ddt.garena.in.th/promotion/promotionweek6
————————————-

💙ห่อสุ่มชิ้นส่วนอาวุธ Lv.40
30 ทิกเก็ต (สามารถซื้อได้ 20 ครั้ง/วัน)
สุ่มรับชิ้นส่วนอาวุธ Lv.40 5 ชิ้น

💙ห่อสุ่มชิ้นส่วนอาวุธ Lv.50
40 ทิกเก็ต (สามารถซื้อได้ 20 ครั้ง/วัน)
สุ่มรับชิ้นส่วนอาวุธ Lv.50 5 ชิ้น

💙ห่อชิ้นส่วนอาวุธ Lv.60
ห่อชิ้นส่วนอาวุธสมดุล Lv.60
58 ทิกเก็ต (สามารถซื้อได้ 30 ครั้ง/วัน)
เปิดเพื่อสุ่มรับ: ชิ้นส่วนชูริเคน x5, ชิ้นส่วนผลไม้ฮ่องเต้ x5, ชิ้นส่วนสเตอริโอ x5
ห่อชิ้นส่วนอาวุธจู่โจม Lv.60

58 ทิกเก็ต (สามารถซื้อได้ 30 ครั้ง/วัน)
เปิดเพื่อสุ่มรับ: ชิ้นส่วนอินเฟอร์โน่ x5, ชิ้นส่วนชิกกูซ่า x5, ชิ้นส่วนสตาร์ฟอล x5, ชิ้นส่วนชุดทีวี x5
ห่อชิ้นส่วนอาวุธสนับสนุน Lv.60

58 ทิกเก็ต (สามารถซื้อได้ 30 ครั้ง/วัน)
เปิดเพื่อสุ่มรับ: ชิ้นส่วนหม้อยักษ์ x5, ชิ้นส่วนไม้ดูดส้วมพิษ x5, ชิ้นส่วนกระบองเพชร x5

💙กล่องอาวุธอัญมณี
200 ทิกเก็ต ( สามารถซื้อได้ 1 ครั้ง/วัน)
เปิดลุ้นรับอาวุธ Lv.60, หากได้รับอาวุธซ้ำ ระบบจะเปลี่ยนอาวุธเป็นชิ้นส่วนอาวุธทันที

💙กล่องอาวุธทอง
160 ทิกเก็ต ( สามารถซื้อได้ 1 ครั้ง/วัน)
เปิดลุ้นรับอาวุธ Lv.50, หากได้รับอาวุธซ้ำ ระบบจะเปลี่ยนอาวุธเป็นชิ้นส่วนอาวุธทันที

💙กล่องอาวุธเงิน
120 ทิกเก็ต ( สามารถซื้อได 1 ครั้ง/วัน)
เปิดลุ้นรับอาวุธ Lv.40, หากได้รับอาวุธซ้ำ ระบบจะเปลี่ยนอาวุธเป็นชิ้นส่วนอาวุธทันที

💙ห่อหินแร่
12 ทิกเก็ต ( สามารถซื้อได้ 10 ครั้ง/วัน)
เปิดเพื่อสุ่มรับ: หินแร่ I x50, หินแร่ II x10, หินแร่ I x10, หินแร่ II x5

💙ห่อหินแร่ใหญ่
999 ทิกเก็ต ( 1 ครั้ง/วัน)
เปิดเพื่อรับ หินแร่ IV x10, หินแร่ III x10, หินแร่ II x20, โกลด์ x18,888

💙ห่อสไลม์นำโชค
28 ทิกเก็ต ( สามารถซื้อได้ 1 ครั้ง/วัน)
เปิดเพื่อสุ่มรับ: แองเจิ้ลสไลม์ x1, คิงสไลม์ x10, เบบี้สไลม์ x30, เบบี้สไลม์ x20, เบบี้สไลม์ x16, เบบี้สไลม์ x14, เบบี้สไลม์ x12, เบบี้สไลม์ x10

หมายเหตุ
ระบบจะมีการรีเซ็ตเวลาทุกวันในเวลา 05.00 น.