Menu

Heroes of Loot 2 – Game Mobile Trailer By ishowgame

Heroes of Loot 2
—————————————————
    เลือกสองวีรบุรุษที่จะเข้าสู่การผจญภัย, การควบคุมทั้งวีรบุรุษและใช้ทักษะพิเศษของพวกเขาที่จะนำทางอันตรายปราสาททางเดิน, ห้องพักและพื้น สลับไปมาระหว่างตัวละครทั้งสองในการแก้เควส, ปริศนา, และแน่นอนล้างดันเจี้ยนของความชั่วร้ายทั้งหมด ดันเจี้ยนที่เต็มไปด้วยปัญหาขอเรียกว่าเควส ปัญหาเหล่านี้มีตั้งแต่ง่ายพบที่สำคัญกับการใช้อำนาจวิเศษที่จะจุดเทียนทั้งหมดมายากลและเปิดประตูวิเศษ” ชนิดที่แตกต่างกันของเควสต้องการโซลูชั่นที่แตกต่างกัน ใช้ทักษะของตัวละครในพรรคของคุณที่จะเสร็จสมบูรณ์เควสเหล่านี้