Menu

Greed for Glory – Game Mobile Trailer By ishowgame

Greed for Glory
—————————————————
    ความโลภความรุ่งโรจน์เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมเกมป้องกันที่ผสมผสานการสร้างกลยุทธ์ในโลกแฟนตาซียุคกลางที่มีสีสัน นำกองทัพอันยิ่งใหญ่ของอัศวินเอลฟ์พ่อมด, มังกร, และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จินตนาการในการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน การโจมตีทำลายการป้องกันและขโมยทรัพยากรกับผู้เล่นนับพันอื่นๆ หรือในแคมเปญเล่นคนเดียว