Menu

Galaxy on Fire 3 – Game Mobile Trailer By ishowgame

Galaxy on Fire 3
—————————————————
    เลือกประสบการณ์การเล่นเกมของคุณชื่นชอบกับข้อเสนอโหมดเนื้อเรื่องแบบเต็มของเราหรือเริ่มต้นอิสระในการเล่นโหมด พรีเมี่ยมได้รับการเข้าถึงและจบเรื่องโดยไม่ต้องเซ็งหรือเล่นฟรีและปลดล็อคทุกอย่างบิตโดยบิตทางด้านการปฏิบัติการ มันขึ้นอยู่กับคุณ ใช้หลักสูตรสำหรับท้องฟ้าที่สดใสของ Trim ที่รกร้างสนิมของ Porros และเหวหวาดเสียวของ Vortex Rigant ความพ่ายแพ้ของอาชญากรที่ต้องการมากที่สุดของจักรวาลใน dogfights งดงาม ดอดจ์ในมาขีปนาวุธกับม้วนบาร์เรลและรีบผ่านสถานีอวกาศขนาดยักษ์ และเมื่อโล่ของคุณจะขึ้นอีกครั้งตีกลับ