Menu

Forge of Glory – Game Mobile Trailer By ishowgame

Forge of Glory
—————————————————
    ฟอร์จแห่งความรุ่งโรจน์เป็น RPG ที่น่าตื่นเต้น 3D หลายคนใหม่ที่คุณจะต้องต่อสู้กับผู้เล่นจริงทั่วโลกจะเป็นเจ้านายของจินตนาการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้หินจิตวิญญาณที่จะเรียกนักรบเหล่าร้ายผู้วิเศษและยิงธนูที่มีบทบาทพิเศษและทักษะที่ไม่ซ้ำ! ทรวงอกเปิดและเก็บบัตรของหายากแตกต่างกันเลือกกลยุทธ์ของคุณเองที่จะพิชิตปราสาทอื่น ๆ และยึดสมบัติของพวกเขา! สร้างเมืองของคุณและทำให้มันกลายเป็นป้อมปราการอยู่ยงคงกระพัน เรียกยามที่แข็งแกร่งและใช้ความสามารถของพวกเขาเพื่อปกป้องทรัพยากรของคุณในระหว่างล้อม PVP