Menu

Forces Of Freedom – Game Mobile Trailer By ishowgame

Forces of Freedom
——————————————
    กองกำลังของเสรีภาพเป็นเกมที่ทีมยุทธวิธีการรบในปัจจุบันก่อนการเข้าถึง เล่นเวลาจริงการต่อสู้หลายคนในรอบ 5v5 รุนแรง – คิดว่ามีคุณสมบัติตรงตามสายฟ้าแลบ SOCOM เล่นเป็นมือปืนหรือเสือใน MMO PVP นี้กับทหารทหารของแท้จากทั่วโลกและทั่วระยะเวลา เริ่มต้นในปี 1960 ถึงกองกำลังพิเศษของวันนี้กองกำลังของอิสรภาพคือการต่อสู้ที่รุนแรงกว่าหลายแผนที่และโหมดเกม