Menu

เปิดโครงการใหม่ Esports-Studies 100% ของครั้งแรกในประเทศแคนนาดา !

      I ShowGame ของเราได้มาบอกข่าวดีเก่ยวกับชาวเกมเกมอร์ ผู้ที่ต้องการอยากจะเป็น นักกีฬาระดับมืออาชีพ Montreal Esports Academy(MEA) สถาบันการศึกษา ได้ประกาศการเปิดตัวหลักสูตรการศึกษา Esports-Studies แบบเต็มรูปแบบ ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศแคนนาดา เพื่อให้ผู้เล่น ธรรมดาหรือเกมเมอร์ทุกท่านต้องการที่จะเป็นนักกีฬามือชีพได้

โครงสร้างของหลักสูตร

      ระบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร Esports-Studies 100% นักศึกษาหรือผู้เล่นเกมเมอร์ ปกติในตอนเช้าและเดินทางไปยัง ศูนย์ฝึกเพื่อการเรียนรู้ในช่วงบ่าย การเรียนการสอนจะสอนทั้งหมด 36 สัปดาห์ จะแบ่งออกเป็น 5วันต่ออาทิตย์ 4ชั่วโมงต่อ 1 วัน แค่นั้น

ตารางเวลาการเรียนการสอน ต่อ 1 วัน (โดยประมาณ)

  • ออกกำลังกาย 30 นาที
  • 75 นาทีของทฤษฎี
  • เล่น 120 นาที
  • พัก 15 นาที

 

      สำหรับประเทศแคนนาดาถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสนใจด้านการแข่งขัน E-Sprots แถมยังมีการสนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกด้วย โดยที่ผ่านมาเราเห็นว่าหลักสูตรด้าน E-Sports มักจะมีการเสริมในด้วยการเรียนรู้ทักษะต่างๆ หรือแม้กระทั้งการออกแบบเกม แต่สำหรับงานนี้ถือว่าได้เรียนแบบเต็มรูปแบบ 100% อย่างแน่นอน เห็นได้ชัดว่าหลายท่านนั้นคิดว่า E-Sports ได้สร้างอาชีพให้ได้จริงๆ วันนี้ I ShowGame ก็ได้มาบอกข่าวดีเกี่ยวกับ เกมเมอร์ สำหรับผู้ที่จะก้าวข้ามการเป็นเกมเมอร์เป็นนักกีฬา ถ้าหากมีข่าวสารดี ใหม่อีกครั้ง จะรีบนำมาอัพเดทให้อย่างแน่นอน