Menu

Dynasty Legends – Game Mobile Trailer By ishowgame

Dynasty Legends
—————————————————
    นักบวชในลัทธิเต๋าโจจู๋ตั้งเขาวงกต 4 แห่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนหลง ได้แก่ เขาวงกตแคว้นเหลียงตะวันตก เขาวงกตหนานหมาน เขาวงกตผาแดง และเขาวงกตกวนตู้ ได้ยินข่าวว่าในด่านเขาวงกตโจจู๋มีสมบัติมากมาย ฮีโร่ทั้งหลายสนใจอย่างมาก แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีคนกล้าเดินเข้าไปรับ โจจู๋พึ่งพาความรู้ของตนเองและสร้างวิญญาณนกยูงขึ้นมาเป็นอาวุธเทพของตนเอง วิญญาณนกยูงหน้าตาเหมือนนกยูงกางปีก และตรงกลางติกด้วยผลึกวิทยาคมของโจจู๋ มีพลังอย่างแรง สามารถสนับสนุนโจจู๋ไม่ให้ใครทำลายเค้าได้ง่ายๆ เวลาแม่ทัพพอถึงเงื่อนไขแล้วสามารถเปิดภารกิจการปลุกได้:สำเร็จการท้าทาย เก็บวัสถุปลุกครบ ผ่านด่านเรียบร้อยจะสามารถช่วยปลุกแม่ทัพได้ หลังจากตอบสนองเงื่อนไขจะได้รับทำภารกิจการปลุกสุมาอี้ ถ้าสำเร็จการปลุกแล้ว แม่ทัพจะได้รับโฉมหน้าใหม่และสกิลใหม่ คุณภาพแม่ทัพก็จะขึ้นเยอะไปด้วย