Menu

Dust and Salt : The Battle For Murk – Game Mobile Trailer By ishowgame

Dust and Salt : The Battle For Murk
————————————————————
    เกมประกอบด้วยข้อความเรื่องราวและแผนที่เมือง บนแผนที่คุณสามารถเลือกที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันในขณะที่ข้อความเรื่องที่สร้างขึ้นจากตัวเลือกคงที่คุณจะต้องทำ เพลิดเพลินไปกับงานเขียนที่สดใสของผู้เขียนมะเดื่อสดใส จากผู้สร้างของฝุ่นและเกลือมาเรื่องต่อไปจากโลกของ – การต่อสู้เพื่ออ่ำ – เรื่องเล่าแบบโต้ตอบตั้งอยู่ในที่ต่ำขับเคลื่อนโลกยุคกลางทราย เล่นเป็นสิบโท Mandrake จากเมืองดูในเกมผจญภัยแฟนตาซี รวบรวมพยานหลักฐานและค้นพบความจริงในเวลาที่จะบันทึกจากบ้านเกิดของคุณตกอยู่ในมือของศัตรู