Menu

Dice Brawl – Game Mobile Trailer By ishowgame

Dice Brawl
—————————————————
    ย้ายไปรอบๆ คณะกรรมการสร้างป้อมปราการและต่อสู้กับศัตรูของคุณ ปีนขึ้นไปผ่านความหลากหลายของ Battleboards ที่แตกต่างกันแกนหลังจากที่ทุกสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันอยู่ในโลกนี้แปลกมาก ทำให้ชื่อของคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วท้องทะเล ที่นี่มีชื่อเสียงมากขึ้นคุณจะได้รับที่สูงกว่าผลตอบแทนของคุณจะไปได้ แต่ระวังนี้เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่อ่อนแอไม่