Menu

CASE Animatronics – Game Mobile Trailer By ishowgame

CASE: Animatronics
—————————————————
    CASE: Animatronics เป็นเกมที่น่ากลัวอย่างแท้จริง และท้าทายการหลบหลีกความสยองแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง การควบคุมของกรมตำรวจตกอยู่ในน้ำมือของแฮกเกอร์นิรนาม ทางออกทั้งหมดถูกปิดล็อก ไฟก็ดับหมด มีเสียงโลหะกระทบดังกังวานกำลังใกล้เข้ามา คุณจะรอดไหมสายสืบบิชอป ยินดีต้อนรับสู่กรมตำรวจ สถานที่ที่การทำงานเลิกดึกอาจนำไปสู่ผลลัพ์อันน่าสลด คุณคือจอห์น บิชอป สายสืบที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ซึ่งทำงานสืบสวนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนดึกดื่น ในอีกคืนของการงีบเป็นพัก ๆ สลับกับฝันร้าย คุณถูกขัดจังหวะด้วยโทรศัพท์สายพิลึกจากเพื่อนเก่า