Menu

Beat Saber By ishowgame

Beat Saber
——————————————————
    ตัวเกม Beat Saber นั้นเป็นเกม VR ที่ต้องใช้อุปกรณ์คอลโทรลเลอร์ VR บน PC เล่นเท่านั้น (กล่อง VR ของมือถือไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้) เพราะจะต้องใช้จอยคอลโทรลเลอร์เล่นด้วย โดยเกมคอนเชปง่ายๆ คนเล่นจะถือดาบเลเซอร์อยู่สองด้าม สีแดงอยู่มือซ้าย สีนํ้าเงินอยู่มือขวา แล้วจะมีลูกบาศก์ลอยมา คนเล่นจะต้องเอาดาบเลเซอร์ฟาดใส่ลูกบาศก์ที่ลอยมาให้ถูกสี แล้วจะได้คะแนนครับ