Menu

Ashen on Xbox One Trailer By ishowgame

Ashen
——————————————————
    Ashen เป็นแอ็คชั่น RPG เกี่ยวกับคนจรจัดในการค้นหาสถานที่ที่จะโทรหาที่บ้าน นี่คือโลกที่ไม่มีอะไรกินเวลาไม่ว่าคุณจะติดแน่น ผู้เล่นอาจข้ามเส้นทางไปกับอีกคนหนึ่งและเลือกที่จะให้คำแนะนำแก่คนที่พวกเขาไว้ใจในค่ายของตนเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาพักผ่อนในกองไฟและอาจจะยังคงอยู่ เมื่อมีคนเข้าร่วมการตั้งถิ่นฐานของคุณพวกเขามาพร้อมกับทักษะที่ไม่ซ้ำกันและความสามารถในการหัตถกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสของการอยู่รอด ร่วมกันคุณก็อาจจะมีโอกาส