Menu

Armor Age: Tank Wars mp4 – Game Mobile Trailer By ishowgame

Armor Age: Tank Wars
—————————————————
    เกราะอายุ เป็น RTS ยุทธวิธีตั้งอยู่ในโลกของการต่อสู้รถถังศตวรรษที่ 20 ใช้คำสั่งของทีมเครื่องจักรสงครามและนำมันผ่านทั้งแถวของการดำเนินงานการต่อสู้ การต่อสู้ในการรณรงค์และการอยู่รอดโหมด ระดับขึ้นรถถังและทีมงานของพวกเขาและได้รับพิมพ์เขียวสำหรับเทคโนโลยีใหม่ เลือกถึงห้าถังสำหรับทีมของคุณจากจำนวนมากของยานรบที่แท้จริงของโลกแต่ละคนมีบทบาทของตัวเองในสนามรบ โรงเก็บเครื่องบินส่วนบุคคลของคุณสามารถใส่ทีมที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบยุทธวิธีและการเล่นใด ๆ ท้าทายผู้เล่นอื่น ๆ ที่จะต่อสู้พีวีพีที่จะลองออกความคิดทางยุทธวิธีของคุณและความเงางามเป็นผู้บัญชาการ