Menu

Angry Gran Best Free Game เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS

    เล่นเกมที่เริ่มต้นชุดโกรธ Gran และนำไปใช้ถนนและตีเพื่อนบ้านพังค์เหล่านั้น!
    ทำให้เกิดการทำลายในถนนและใช้อาวุธของคุณเพื่อกำจัดถนนของศัตรู

    การเก็บรวบรวมทั้งหมดของอาวุธแปลกประหลาด Grannys เช่นร่ม, ยางไก่ pin กลิ้งฝรั่งเศส Baguette และหลายอื่น ๆ อีกมากมาย

    วิธีการหลายเพื่อนบ้านของคุณคุณสามารถเอาชนะในการสร้างกองทุนบำเหน็จบำนาญลับของคุณ?

>>Android<< และ >>iOS<<     วิดีโอจากGAME MOVE